Kormányrendeletek a járványügyi készültség védelmi intézkedéseiről

A Magyar Közlönyben megjelent 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet alapján 2022. március 7-től:

  • megszűnik a maszkviselési kötelezettség,
  • hatályát veszti a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályozás, tehát védettségi igazolvány nélkül lehet a rendezvényeken is részt venni,
  • a határátlépési korlátozások megszűnnek.

HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

Védelmi intézkedések

 

Gazdaságvédelmi intézkedések

 

Járványügyi intézkedések
  • 2020. évi CIV. törvény a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról (jogszabály/hatóság által előírt karanténkötelezettség)
  • 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról (kontaktszemély korlátozása)

HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK KIVONATA

2021. évi CXXX. törvénya veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

„23. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos átmeneti szabályok

28. § A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a szálláshely-szolgáltató a 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vonatkozásában a képviselőjének nyilatkozata alapján is rögzítheti. A 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő esetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdésétől eltérően 2022. december 31. napjáig az okmányát nem kell bemutatni, és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem kell rögzíteni az okmány azonosító adatait.”


150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére a munkavállalóval szemben a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti díjat nem számíthatja fel.

2. § A pénzforgalmi szolgáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül tájékoztatja a kártyabirtokost arról, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 61. naptól kezdve milyen mértékű díjat számít fel a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, fel nem használt pénzeszközre.

 

76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

22. § 2022. december 31-ig az Szja tv. 71. § (1) bekezdése alapján béren kívüli juttatásként az egyes alszámlákra utalt Széchenyi Pihenő Kártya juttatást a szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadói szerződésétől eltérően az 5. § (1) bekezdése szerinti eredeti alszámlánál meghatározott tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás ellenértékének megfizetésére egy másik alszámlán lévő egyenleget is elfogadhatja, valamint a kártyabirtokos az egyes alszámlákon lévő pénzeszközt a 3. § (2) bekezdésétől eltérően az 5. § (1) bekezdése szerinti másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is - ide nem értve a szolgáltatás közvetítését - felhasználhatja.

 

781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

A kereskedő – a  Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag az  1.  melléklet szerinti főtevékenysége körében élelmiszer belföldi értékesítését végezheti a  munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére a vendéglátás alszámla terhére.

 

2. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállaló részére a 2022. évben a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára utalt, a melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra és a kereskedő által 2022. február 1. és 2022. július 1. között értékesített élelmiszer vásárlására felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás.

 

1.  melléklet: A Széchenyi Pihenőkártyával a vendéglátás alszámla terhére kezdeményezett fizetést elfogadó kereskedő gazdasági tevékenysége:

4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

4722 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme

4723 Hal kiskereskedelme

4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme


637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

1. § (1) Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Törvény)

a) 7-11. §-a és 13. §-a alkalmazása során 2021. október 31-ig adósnak minősül - a Törvény 3. § (1) bekezdésének figyelembevételével - az a személy, akinek a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége,

b) 12. §-a alkalmazása során 2021. október 31-ig részletvevőnek, illetve bérlőnek minősül az a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti részletvevő, illetve bérlő, akinek a hatályos, részletvételre irányuló, illetve lakásbérleti szerződéséből eredő vételárrészlet-fizetési, illetve bérletidíj-fizetési kötelezettsége

áll fenn.

(2) A Törvény 7. § (1) bekezdésétől eltérően azon adósnak, aki a 2020. december hónapra esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítése tekintetében nem élt a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratóriummal, a fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó szándékát előre, írásban vagy a hitelező által rendszeresített elektronikus úton be kell jelentenie a hitelezőnek.

1/A. § (1) A Törvény 7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tart.

(2) A Törvény 7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik.

(3) A Törvény 12. § (1) bekezdésétől eltérően a Törvény 12. §-a szerinti fizetési haladék 2022. június 30. napjáig tart.

1/B. § (1) A Törvény 7. § (1) bekezdésétől eltérően az adósnak a hitelezőhöz az 5. § szerint benyújtott kérelmére az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2021. november 1-jétől fizetési haladékot kap.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fizetési haladék fogyasztónak értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződésből, kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönszerződésből, valamint jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség vonatkozásában nem vehető igénybe.

Foglaljon szobát tagszállodáinkban!

Tovább

457

Szálloda

39.241

Szállodai szoba