Gyakran ismételt kérdések, válaszok

Gyakran ismételt kérdések a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről (MTÜ összefoglalója)

Gyakran ismételt kérdések az ágazati bértámogatáshoz kapcsolódóan (nfsz.munka.hu)


Az alábbi jogi szakvélemény csak irányadó, általánosságban megfogalmazott tájékoztatás. Fontos a szerződések, részletek ismerete minden esetben.


1. Meddig nyújtható be a bértámogatásra vonatkozó kérelem?

A kérelem benyújtása 2021. április 30-ig lehetséges. Az ágazati bértámogatási programmal kapcsolatban gyakran ismételt kérdéseket ide kattintva olvashatja el.

2. A járulékkedvezmény igénybevételekor az összes munkavállalót meg kell tartanom, vagy csak azokat, akikre igénybe vettem a támogatást?

A kedvezmény igénybevételéhez azon munkavállalók megtartását kell vállalni, akikre vonatkozóan a kedvezmény igénybevételre kerül, tehát nem minden munkavállalóra egységesen.

3. A szállodai szolgáltatást tényleges főtevékenységként nyújtó vállalkozások részére mely hónapokra igényelhető az NTAK kompenzációs támogatás, a járulékkedvezmény, valamint a bértámogatás?

A szállodai szolgáltatást tényleges főtevékenységként nyújtó vállalkozások részére:

  • 2020. novemberre az NTAK kompenzációs támogatás és a járulékkedvezmény vehető igénybe,
  • 2020. decemberre és 2021. januárra, februárra, márciusra és áprilisra a járulékkedvezmény és az 50%-os bértámogatás vehető igénybe.

4. Ha a szálloda lecsökkentette a dolgozók munkaidejét, jár-e nekik a bértámogatás?

A szállodák esetében a 571/2020. korm. rendelet hatálybalépésekor (2020. XII. 10.) fennálló munkaszerződéseket kell, illetve lehet csak figyelembe venni.

Ebből a szempontból lényegtelen, hogy a szálloda, novemberben vagy éppen december 9-én csökkentette a munkavállaló munkaidejét, csakis a december 10-én fennálló munkaszerződést kell alapul venni.

5. Amennyiben december 9. után módosítom a munkaszerződést, a csökkentett munkabérre is igényelhető a bértámogatás?

A 485/2020 (XI. 10.) korm. rendelet 14. § (1) b) pontja értelmében a szálloda, mint munkáltató a munkavállalóval való közös egyetértésben jogosult a munkaszerződést bércsökkentéssel módosítani, és erre is igényelheti a támogatást, azonban fel kell készülni arra, hogy a közzétett "Hirdetmény" alapján megtagadásra kerülhet a támogatás megítélése/folyósítása, illetve a folyósított összeg utólag visszakövetelhető, mivel a jogalkotó szándéka az, hogy a támogatással a munkavállalók bére ne csökkenjen.

6. Munkaadóként mit szükséges figyelembe vennem, ha csökkentem a munkavállaló bérét a bértámogatás időtartama alatt?

A 485/2020 (XI. 10.) korm. rendelet 14. § (1) b) pontjának megfogalmazása nem zárja ki a munkabér közös megegyezéssel történő csökkentését. A munkabér csökkentése azonban csak szerződésmódosítással lehetséges, és csak akkor, ha:

a) a munkavállaló a szerződésben meghatározott időnél kevesebbet dolgozik, vagy

b) más munkaterületre, munkakörbe helyezik át kevesebb bérrel. Ebben az esetben az Mt. 58.§ alapján a munkáltatónak indokolnia kell a szerződésmódosítást, amit a munkavállaló nem köteles elfogadni. Ez azonban járványmentes időben is munkajogi kérdéseket vethet fel, például mivel indokolja a munkáltató az alacsonyabb bérért más munkakörbe való áthelyezést. A bírói gyakorlat szerint a bíróság csak igen szűk körben fogadja el a bércsökkentéssel járó szerződésmódosításokat.

Fel kell készülni arra, hogy a közzétett "Hirdetmény" alapján megtagadásra kerülhet a támogatás megítélése/folyósítása, illetve a folyósított összeg utólag visszakövetelhető, mivel a jogalkotó szándéka az, hogy a támogatással a munkavállalók bére ne csökkenjen.

7. Amennyiben a támogatási időszak alatt módosítom a munkaszerződést, akkor az adófizetési kedvezményt továbbra is igényelhetem?

Az adófizetési kedvezmény feltétele a rendelet 6. § alapján 2020. novemberi munkaszerződés szerinti bér kifizetése. Ez a megfogalmazás - "e rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz" – jogi szakértőnk véleménye szerint a bérrel kapcsolatban nem tartalmazza a módosítás lehetőségét. A munkarend megváltoztatása nem ellentétes a 6. § rendelkezésével, a munkaszerződés e tekintetben módosítható, de a munkabért sem emelni, sem csökkenteni nem lehet, illetve lehet, de az a támogatás elvesztésével jár.

8. Meddig nem szükséges a turizmusfejlesztési hozzájárulást és az IFA-t megfizetni?

A 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbításra került az idegenforgalmi adóra és a turizmusfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó mentesség.

a) a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie,

b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

9. Mit kell tenni, ha fertőzött vagy fertőzésgyanús vendéget észlel a szállodában?

A szállodának haladéktalanul értesítenie kell a kormányhivatalt, vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központot, vagy a polgármestert/jegyzőt. Bármelyiknek küldhet értesítést, jó, ha ez írásban, pl. e-mailben történik, hogy bizonyítani lehessen, hogy a szálloda valóban azonnal értesítette a hatóságot.

A fertőzött vagy fertőzésgyanús vendéget a hatóság köteles elkülöníteni, ami a szállodából történő elszállítását jelenti. A beteggel érintkezett munkavállalókat megfigyelés alá helyezik, és a hatóság ezen munkavállalókat eltiltja a munkavégzéstől. Ezután az egészségügyi szolgálat folyamatos ellenőrzést tart majd a szállodában és fertőtlenít.

10. Ki rendelheti el a karantént?

A szálloda zárlat alá helyezését a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az ezekben megnevezett hatóságok szervezetek rendelhetik el. Ez lehet a főpolgármester, a polgármester, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a területi védelmi bizottságok.

11. Megtérítik a karantén során felmerült kiadásokat?

Igen, ha a szállodát karantén alá helyezik, akkor a szálloda a határozatot kiadó hatóság utasításai szerint köteles eljárni, a karantén miatt felmerült kiadásainak megtérítését követelheti a költségvetésből úgy, hogy a kiadások számláit benyújtja a polgármesternek/főpolgármesternek vagy a megyei védelmi bizottságnak.

12. Milyen korlátozás vonatkozik a rendezvényekre?

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. §-a általános érvénnyel tiltja meg a rendezvény szervezését és az azon való tartózkodást.

Az 5. § (3) bekezdése nem a tiltott rendezvénytípusok megnevezése, hanem csak egy példálózó felsorolás, hogy egyebek mellett milyen rendezvényeket nem lehet szervezni. Ez azt jelenti, hogy a (3) bekezdésben nem említett rendezvénytípusokat sem lehet szervezni és azon nem is lehet tartózkodni. Ez vonatkozik egyebek mellett a lakodalomra is. 

13. Tartózkodhat a vendég a vendéglátó üzletben?

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. § alapján a vendéglátó üzletben a vendég csak annyi ideig tartózkodhat, ameddig a megrendelt/megvásárolt étel kiadása és elszállítása igénybe vesz.

Kivétel: a szálloda éttermében a szállóvendég tartózkodhat, étellel, itallal kiszolgálható. Tekintettel arra, hogy a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletet, így a szállóvendég a szálloda éttermében bárjában stb. bármeddig tartózkodhat, pontosabban az étterem stb. a szállóvendég részére bármeddig nyitva tarthat.

14. Megengedett a szállodában való tartózkodás?

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása, valamint a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.

A szálloda joga és egyben kötelessége, hogy meggyőződjön a vendég üzleti/gazdasági/oktatási céljának valódiságáról. Ennek érdekében a szálloda köteles felkérni a vendéget, hogy megfelelő irattal igazolja állítását.

15.  Mit kell tudni a maszkviselés szabályairól?

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A települések belterületén, az utcán és a közterületen (kivételt képez: a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy) mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

16. Használható a szálloda wellness részlege?

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdései alapján a szálloda fitnesztermét, wellness részlegét, fürdőjét sem külsős, sem szállóvendég nem látogathatja, ezeket a szálloda köteles zárva tartani.

17. A szálláshelyen tartózkodó vendégek tarthatnak-e munkamegbeszélést, értekezletet?

Amennyiben a vendégek jogszerűen tartózkodnak a szálláshelyen, akkor magánrendezvénynek minősülő összejöveteleket akkor tarthatnak, ha az azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

18. Mire érdemes figyelni ha valaki önként vállalja a szállodája működésének átmeneti szüneteltetését?

Jelezzék az Artisjus felé, mert a bejelentés napjától szünetel a jogdíjfizetési kötelezettség. Részletes tájékoztató itt.

Vagyonvédelmi okokból javasoljuk, hogy a szálloda területén állandó felügyeletet biztosítsanak.

A PMS szolgáltatóval egyeztessenek az esetleges kedvezményekről, könnyítésről.

19. Lemondás esetén hogyan utalható vissza a vendégnek a SZÉP kártyáról befizetett előleg?

A befizetett összeget a SZÉP kártyára szükséges visszautalni, hogy ne legyen forintosítás és a bank a szálláshely bankszámlájára fogja jóváírni a 3,6% jutalékot.

 

1. Milyen tünetekkel jár a koronavírus?

· Láz, fáradtság, száraz köhögés

· Esetleg orrfolyás, orrdugulás, torokfájás, hasmenés

· Az idősebb embereknél, akik egészségügyi problémákkal küzdenek, mint például magas vérnyomás, szív probléma, cukorbetegség, magasabb a kockázata, hogy a koronavírus fertőzés során súlyos betegség alakul ki.

 

 

2. Mit kell tennem, ha fertőzött vagy fertőzésgyanús vendéget észlelek a szállodában?

· A szállodának haladéktalanul értesítenie kell a kormányhivatalt, vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központot, vagy a polgármestert/jegyzőt. Bármelyiknek küldhet értesítést, jó, ha ez írásban, pl. e-mailben történik, hogy bizonyítani lehessen, hogy a szálloda valóban azonnal értesítette a hatóságot.

· A fertőzött vagy fertőzésgyanús vendéget a hatóság köteles elkülöníteni, ami a szállodából történő elszállítását jelenti. A beteggel érintkezett munkavállalókat megfigyelés alá helyezik, és a hatóság ezen munkavállalókat eltiltja a munkavégzéstől. Ezután az egészségügyi szolgálat folyamatos ellenőrzést tart majd a szállodában és fertőtlenít.

 

3. Ki rendelheti el a karantént?

· A szálloda zárlat alá helyezését a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az ezekben megnevezett hatóságok szervezetek rendelhetik el. Ez lehet a főpolgármester, a polgármester, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a területi védelmi bizottságok.

 

4. Megtérítik a karantén során felmerült kiadásokat?

· Igen, ha a szállodát karantén alá helyezik, akkor a szálloda a határozatot kiadó hatóság utasításai szerint köteles eljárni, a karantén miatt felmerült kiadásainak megtérítését követelheti a költségvetésből úgy, hogy a kiadások számláit benyújtja a polgármesternek/főpolgármesternek vagy a megyei védelmi bizottságnak.

 

5. Milyen korlátozás vonatkozik a rendezvényekre?

· „Zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége” (41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny 2020. évi 40. szám)

 

6. A rendezvényekre vonatkozó korlátozás miatt a megrendelő, rendezvényszervező hogyan mentesülhet a kötbérfizetési kötelezettség alól?

· A kötelezett (megrendelő, rendezvényszervező) mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha kimenti magát (Ptk. 6:186. § (1) bekezdése).

A március 11-én hatályba lépett kormányrendelet egyértelmű tiltás, és ez "vis maior". Azonban a megrendelő erről késedelem nélkül köteles értesíteni a szállodát (a Ptk. 6:179. § (2) bekezdése alapján). Ha a megrendelő elmulasztja ezt az értesítési kötelezettségét, akkor az értesítés elmulasztásából eredő kárt köteles megtéríteni.

Az, hogy mit jelent a késedelem nélkül, azt szállodánként, rendezvényenként kell vizsgálni.

 

7. Ha a szálloda szerződése tartalmazza a vis maior esetet, akkor miként kell eljárni a rendezvényekre vonatkozó korlátozás után?

· Amennyiben a szálloda szerződése tartalmazza a vis maior esetet, akkor az a mérvadó. Például: ha le van írva, hogy vis maior esetben, amennyiben a szálloda önhibáján kívül nem tudja megrendezni a rendezvényt a szervező a szerződéses díj 30%-át köteles fizetni, akkor az az összeg jár a hotelnek. Ha nincsen ez a szerződésben rögzítve, akkor sajnos a teljes összegtől elesik a szálloda, és a befizetett előleget is szükséges visszautalni a partnernek.

 

8. A rendezvényekre hivatkozó korlátozás az éttermekben étkező vendégekre is vonatkozik?

· Miután a rendelet meghatározott tiltás a rendezvényekre vonatkozik, a rendezvény definíciója viszont nem fedi a normál, hagyományos éttermi szolgáltatásra, ezért szakjogászunk véleménye szerint a szálloda éttermében étkező vendégekre a rendeletben megfogalmazott tiltás nem vonatkozik, azaz az étterem üzemeltetését nem kell fel felfüggeszteni. Ez vonatkozik a bárra, cukrászdára is. Viszont, ha egy megszervezett gálavacsora van az étteremben, arra már vonatkozik a tiltás.

 

 

9. A szálloda bezárása esetén mi történik a befizetett előlegekkel, voucherekkel?

· Ha a szálloda saját maga dönt a bezárásról, akkor az a vendéggel szemben szerződésszegésnek minősül és nem csak az előleg jár vissza, hanem a vendég/megrendelő kártérítést is követelhet.

· A magyar polgári jog nincs felkészülve arra a helyzetre, ami most kialakult. A szakjogász véleménye szerint a szálloda minden esetben próbáljon megegyezésre törekedni.

 

Bezárás helyett működés felfüggesztést javaslunk, ha szükséges.

10. A szállodai éttermek sem lehetnek nyitva 15 óra után?

· Bár a kormányrendelet szövegezése pontatlan, a jogalkotó szándéka egyértelmű: a vendéglátó üzlet kategóriába a szállodai étterem is beletartozik.

Foglaljon szobát tagszállodáinkban!

Tovább

455

Szálloda

39.244

Szállodai szoba