A Kodolányi János Egyetem Turizmus Tanszéke által gondozott képzések küldetésének tekinti a gyakorlatorientált és a kompetenciákon alapuló képzést. Ezért a képzés fókuszában a korszerű tudományos eredmények adaptálása és az eredményeknek a turizmus tervezési-megvalósítási-visszacsatolási folyamatában betöltött szerepének elemező megismertetése áll. A Hallgatók a közös célokat a kontakt képzés mellett a félévközi és a féléves szakmai gyakorlat, valamint a duális képzés előnyeit élvezve érhetik el.
Tanszékvezető
Dr. Rátz Tamara
Tagsági igazolvány száma
3008/A