A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország kiváló oktatási intézménye a gazdasági és társadalomtudományi ágazatok területén.  Az egyetemi szintű képzés több évtizedre nyúlik vissza és napjainkra kutatóink, oktatóink és hallgatóink nemzetközi színtéren is kiemelkedő eredményeket érnek el, amit az intézmény nemzetközi akkreditációi (AMBA, AACSB, EFMD EQUIS) is tükröznek. A több mint 10.000 hallgató, akik közül csaknem 2.000 nemzetközi diák, 88 országot képviselnek az alap-, a szakirányú, a mester- és a doktori képzések valamelyikében magyar, angol és német nyelveken. A Budapesti Corvinus Egyetem a Gazdálkodás és Menedzsment alapszakos képzésbe integrált két új turizmus specializációval várja hallgatóit. Mind az Élménytervezés a Turizmusban, mind a Turisztikai Szolgáltatások Menedzsmentje specializációk gyakorlatorientált, projektmunkára épülő képzések. Célunk olyan innovatív és kreatív szakemberek képzése, akik turisztikai desztináció menedzsment szervezeteknél, kulturális attrakciókat működtető vállalkozásoknál, szálláshelyszolgáltatóknál, vendéglátó - és rendezvényszervező cégeknél képesek az ügyféligényeket szem előtt tartva a fenntartható, eredményorientált és költséghatékony rendszerek kialakítására, vezetésére. Már az alapképzés keretében további lehetőség nyílik angol nyelvű turisztikai tárgyak felvételére a marketing, az innováció, a gasztronómia és az okos közlekedés területein.
A Turisztikai Szakirányú Továbbképzés elsősorban a gyakorló szakemberek körében népszerű a tantárgyak piacképes tartalmi elemei miatt, amelynek során a kapcsolati háló fejlesztésére is kiemelt figyelmet fordítanak az oktatók a valós piaci alapokon nyugvó projektmunkák révén.
A több mint 20 mesterszak magyar és angol nyelvű képzésein a marketing és menedzsment témakörökhöz kapcsolódóan több turisztikai tárgy is helyet kapott.
A Corvinus Gazdálkodástani Doktori Iskolájának turizmus specializációi keretében elérhető, turizmusorientált doktori képzés lehetőséget biztosít a turizmustudomány legmagasabb szintű ismereteinek elsajátítására, az önálló kutatómunka elmélyítésére és a nemzetközi tudományos vérkeringésbe történő bekapcsolódásra.
A Budapesti Corvinus Egyetem a turisztikai képzésein keresztül elhivatott a szakmai utánpótlás nevelésében és a vállalkozások edukatív támogatásában. A Turizmus Tanszék magyar nyelvű szakkönyv sorozatai, publikációi elektronikus és nyomtatott formában segítik a hazai szakemberek munkáját, nemzetközi szintű kutatásai pedig világszinten járulnak hozzá a turisztikai ágazat elméleti és gyakorlati formálódásához.
Docens
Dr. Jászberényi Melinda
Tagsági igazolvány száma
3037