Kiegészítő jegyzőkönyv az ECTAA/HOTREC etikai kódexéhez

 

A Magyar Szállodaszövetség és a Magyar Utazási Irodák Szövetsége az ECTTA/HOTREC Etikai Kódex eredeti szövegének megtartása mellett a magyarországi gyakorlatnak megfelelően az alábbi kiegészítésben, illetve értelmezésben állapodnak meg.

A beérkező rendelést a szálloda a tárgynapon, de legkésőbb az azt követő napon 14.00 óráig írásban igazolja vissza.

Az opciós lekérés konkrét üzleti megállapodásnak tekintendő az opció lejáratáig.

Az átköltözésből eredő költségek a szállodát terhelik, kivéve azt az esetet, amikor az utazási iroda felelőssége állapítható meg.
A lemondási határidőkről, illetve időpontoktól az utazási iroda és a szálloda között kötendő szerződésnél egyező akarat esetén lehet eltérni.
Az évtizedes gyakorlatnak megfelelően a felek egyetértenek abban, hogy csoportok esetén a szállás és étkezés igénybevételénél a korábban közölt létszámhoz képest +- 10%-os tolerancia érvényesíthető.
A Kódex értelmezéséből és alkalmazásából fakadó vitás ügyekben, peren kívüli rendezésre egy 4 fős bizottság alakul, melybe mind a Szállodaszövetség, mind az Utazási Irodák Szövetsége 2-2 főt delegál.
Budapest, 1997. Október 3.

Bocsák László elnök, Magyar Szállodaszövetség részéről
Dr. Kovács Miklós elnök, Magyar Utazási Irodák Szövetsége részéről


Foglaljon szobát tagszállodáinkban!

Tovább

449

Szálloda

39.616

Szállodai szoba