PÁLYÁZAT - A 2014. év legszínvonalasabb gyakorlatorientált témájú szállodai szálláshely és vendéglátás szolgáltatási szakdolgozatára

2014szeptember. 04

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a korábbi évek gyakorlatának megfelelően pályázatot hirdet – az MSZÉSZ-ben tag - oktatási intézmények számára a 2014. évi legszínvonalasabb, gyakorlatorientált szakdolgozatok versenyeztetésére. A pályázatra egy oktatási tagintézmény legfeljebb három értekezést nevezhet be.


A pályázaton a 2014. naptári évben védett szakdolgozatok, publikált tanulmányok és versenyeken indult tudományos dolgozatok vehetnek részt.


A Szövetség szívesen fogadja a szállodai és vendéglátási szolgáltatást nyújtó vállalkozások nemzetközi, nemzeti, regionális, kistérségi vagy vállalkozói szintű, gyakorlati ajánlásokat tartalmazó, a gyakorlatban felhasználható illetve az ágazat aktuális kérdéseivel foglalkozó diplomamunkákat, esszéket, tanulmányokat.

 


A társult oktatási intézmények a legszínvonalasabbnak tartott dolgozatokat elektronikus formában; a kitöltött adatlapot, a konzulensi és opponensi véleményeket szkenelve elektronikus formában a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége részére (e-mail: info@hah.hu) juttassák el 2014. szeptember 30-ig.


A beérkezett dolgozatokat a Szövetség Oktatási Szekciója által felkért bizottság bírálja el. A bíráló bizottság az akadémiai írás elvárásainak való megfelelést, az újszerűséget, a gyakorlatorientációt és a szakmai ajánlásokat tartalmazó pályamunkákat előnyben részesíti. Az első három helyezett oklevélben, díjakban részesül. A díjazott dolgozatok a következő közgyűlésig közzétételre kerülnek a Szövetség honlapján.


A díjak átadására a Szövetség Közgyűlésén ünnepélyes formában kerül sor, elismerve a legszínvonalasabb gyakorlatorientált és akadémiai írás elvárásoknak is megfelelő szerzőket és oktatási intézményeiket.Az Oktatási Szekció a Szövetség közgyűlésen tart szekcióüléseket, ahol - az MSZÉSZ-ben tagsággal rendelkező - oktatási intézmények véleménycseréjére és a tagság szakmai oktatással kapcsolatos tájékoztatásra van lehetőség.

 

Jelentkezési adatlap 


 

MSZÉSZ Oktatási Szekció tájékoztatója

 

Az Oktatási Szekció a Szövetség közgyűlésen tart szekcióüléseket, ahol - az MSZÉSZ-ben tagsággal rendelkező - oktatási intézmények véleménycseréjére és a tagság szakmai oktatással kapcsolatos tájékoztatásra van lehetőség.


A Szövetségben tagsággal rendelkező oktatási intézmények lehetőséget kapnak szakmai publikációk versenyeztetésére. A pályázatokon az adott évben védett szakdolgozatok, kiadott szakmai tanulmányok és versenyeken résztvevő akadémiaírások vehetnek részt.


A pályázati rendszer további célja, hogy a turizmus oktatásában résztvevő minél több intézmény legyen tagja a Szövetségnek és vegyen részt a szakmai oktatás szintjének megjelenítésében a Tagság felé.


A szakmai publikálások kiterjesztése érdekében a beérkezett pályázatok egy oldalas absztraktja a Szövetség honlapján közzétételre kerül a három győztes publikációval együtt. Ez várhatóan nagymértékben segíti a fiatal szakemberek publikálási kedvét. A közzétett szinopszisok részletei lekérhetők a szerzőktől és a tagság felhasználhatja a gyakorlatban a javaslatokat.


A Szövetség preferálja a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás témájú gyakorlatorientált és a gyakorlatban felhasználható ajánlásokat, javaslatokat tartalmazó dolgozatokat és tanulmányokat.


A Szövetség a következő években előre meghatároz preferált kutatási területeket ezzel is biztosítva az elmélet és gyakorlat harmóniájának kialakulását. A Szövetség a tagság javaslatainak és véleményének figyelembe vételével a 2015. évre a következő témákat jelöli meg preferált kutatási területként:


Stratégiai gondolkodás és tervezés a szálláshely szolgáltatatás és vendéglátás szektorban


Cél: A szállodák és vendéglátóhelyek stratégiai gondolkodásának és tervezésének kutatása, elemzése, értékelése és bemutatása konkrét stratégiai gondolatok mentén.


A hazai szállodák közel háromnegyedének az üzemmérete ötven szobánál kisebb. A vállalkozások, több mint ötven százaléka a szálláshely szolgáltatásban és vendéglátásban is egyéni kisvállalkozás. A családi-szállodák és önálló-szállodák valamint a kisvállalkozások stratégiai gondolkodásának és tervezési szintjeinek felmérése megalapozhatja, hogy a Szövetség tréningekkel segítse a vállalkozásokat.


A hazai szállodaipar, szövetség, szekciók vagy szállodák, éttermek stratégiájának meghatározása. A stratégiaalkotás módszertanának és eltérő területeken való alkalmazhatóságainak áttekintő, kritikus elemzése.


Tréningek és továbbképzések szerepe a szállodaiparban


Cél: A szakma munkavállalóinak tréningezési gyakorlatának felmérése a szállodaiparban. Lehetőségek és igénynek kutatása munkavállalói lojalitás és tréningek együtthatásának elemző bemutatása.


Az Oktatási Szekció szívesen válaszol az info@hah.hu címre érkezett kérdésekre.


A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a pályázati rendszer kidolgozásával és támogatásával egyfelől a fiatal generáció véleményének és gondolkodásmódjának megismeréséhez, másfelől a szakmai oktatás minősége bemutatáshoz biztosít lehetőséget. Mindezek mellett a tagság számára széles körben elérhetővé és felhasználhatóvá teszi a legszínvonalasabbnak értékelt három dolgozatot és a beküldött szinopszisokat, ezzel is kimutatva, hogy fontosnak tartja az intelligens növekedés, a tudásra és az innovációra épülő szakma kialakítását.


Foglaljon szobát tagszállodáinkban!

Tovább

456

Szálloda

39.857

Szállodai szoba

Oldal ajánlása e-mailben
X
Ajánlja ezt a tartalmat családtagjának, munkatársának, barátjának, ismerősének.
Töltse ki az űrlapot, majd nyomja meg az e-mail küldése gombot!

Feladó  
Név:
Email:
Címzett  
Név:
Email:
Tárgy http://www.hah.hu:
Üzenet
A megadott személyes adatokat (e-mail cím, név) csak ezen cikk továbbítása során használjuk fel és semmilyen formában nem őrizzük meg.