Gyakran ismételt kérdések, válaszok

Magyar Turisztikai Ügynökség összefoglalója: Gyakran ismételt kérdések a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről


Az alábbi jogi szakvélemény csak irányadó, általánosságban megfogalmazott tájékoztatás. Fontos a szerződések, részletek ismerete minden esetben.


1. Meddig nyújtható be a bértámogatásra vonatkozó kérelem?

A kérelem benyújtása 2021. február 8-ig lehetséges. Az ágazati bértámogatási programmal kapcsolatban gyakran ismételt kérdéseket ide kattintva olvashatja el.

2. Meddig nyújtható be az NTAK által kalkulált kompenzációs kérelem?

Az NTAK által kalkulált kompenzációs kérelem benyújtási határideje: 2020. december 25. Részletek: https://info.ntak.hu/tamogatas#gyakran-ismetelt-kerdesek

3. November hónapra is jár a szálláshelyeknek a járulékmentesség?

A vonatkozó 485/2020. számú kormányrendelet („Korm. rendelet”) alapján a kedvezmény novemberi hónapra is igénybe vehető. Ezt nem befolyásolja az sem, hogy a szálláshely szolgáltatási tevékenység az 5. § (1) bekezdés szerinti felsorolásba csak 2020. december 10-ével került beiktatásra, mivel az 5. § (4) bekezdése meghatározza, hogy az (1) bekezdés szerinti (valamennyi) kifizetőt – többek között – november hónapra is megilleti a kedvezmény.

4. A járulékkedvezmény igénybevételekor az összes munkavállalót meg kell tartanom, vagy csak azokat, akikre igénybe vettem a támogatást?

A kedvezmény igénybevételéhez azon munkavállalók megtartását kell vállalni, akikre vonatkozóan a kedvezmény igénybevételre kerül, tehát nem minden munkavállalóra egységesen.

5. A szállodai szolgáltatást tényleges főtevékenységként nyújtó vállalkozások részére mely hónapokra igényelhető az NTAK kompenzációs támogatás, a járulékkedvezmény, valamint a bértámogatás?

A szállodai szolgáltatást tényleges főtevékenységként nyújtó vállalkozások részére:

  • 2020. novemberre az NTAK kompenzációs támogatás és a járulékkedvezmény vehető igénybe,
  • 2020. decemberre és 2021. januárra a járulékkedvezmény és az 50%-os bértámogatás vehető igénybe.

6. Ha a szálloda lecsökkentette a dolgozók munkaidejét, jár-e nekik a bértámogatás?

A szállodák esetében a 571/2020. korm. rendelet hatálybalépésekor (2020. XII. 10.) fennálló munkaszerződéseket kell, illetve lehet csak figyelembe venni.

Ebből a szempontból lényegtelen, hogy a szálloda, novemberben vagy éppen december 9-én csökkentette a munkavállaló munkaidejét, csakis a december 10-én fennálló munkaszerződést kell alapul venni.

7. Mikorra várható a digitális okmányolvasók bevezetése?

A Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint a digitális okmányolvasók bevezetésének január 1-jei határideje (383/2020. (VIII. 7.)) meghosszabbításra kerül. Az új határidő várhatóan április lesz, türelmi időszakkal.

Az okmányszkenner pontos paramétereit egy külön rendelet fogja tartalmazni, mely február-márciusban jelenik majd meg.

8. Meddig nem szükséges a turizmusfejlesztési hozzájárulást és az IFA-t megfizetni?

A 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbításra került az idegenforgalmi adóra és a turizmusfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó mentesség.

a) a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie,

b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

9. Mit kell tenni, ha fertőzött vagy fertőzésgyanús vendéget észlel a szállodában?

A szállodának haladéktalanul értesítenie kell a kormányhivatalt, vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központot, vagy a polgármestert/jegyzőt. Bármelyiknek küldhet értesítést, jó, ha ez írásban, pl. e-mailben történik, hogy bizonyítani lehessen, hogy a szálloda valóban azonnal értesítette a hatóságot.

A fertőzött vagy fertőzésgyanús vendéget a hatóság köteles elkülöníteni, ami a szállodából történő elszállítását jelenti. A beteggel érintkezett munkavállalókat megfigyelés alá helyezik, és a hatóság ezen munkavállalókat eltiltja a munkavégzéstől. Ezután az egészségügyi szolgálat folyamatos ellenőrzést tart majd a szállodában és fertőtlenít.

10. Ki rendelheti el a karantént?

A szálloda zárlat alá helyezését a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az ezekben megnevezett hatóságok szervezetek rendelhetik el. Ez lehet a főpolgármester, a polgármester, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a területi védelmi bizottságok.

11. Megtérítik a karantén során felmerült kiadásokat?

Igen, ha a szállodát karantén alá helyezik, akkor a szálloda a határozatot kiadó hatóság utasításai szerint köteles eljárni, a karantén miatt felmerült kiadásainak megtérítését követelheti a költségvetésből úgy, hogy a kiadások számláit benyújtja a polgármesternek/főpolgármesternek vagy a megyei védelmi bizottságnak.

12. Milyen korlátozás vonatkozik a rendezvényekre?

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. §-a általános érvénnyel tiltja meg a rendezvény szervezését és az azon való tartózkodást.

Az 5. § (3) bekezdése nem a tiltott rendezvénytípusok megnevezése, hanem csak egy példálózó felsorolás, hogy egyebek melle tt milyen rendezvényeket nem lehet szervezni. Ez azt jelenti, hogy a (3) bekezdésben nem említett rendezvénytípusokat sem lehet szervezni és azon nem is lehet tartózkodni. Ez vonatkozik egyebek mellett a lakodalomra is. 

13. Tartózkodhat a vendég a vendéglátó üzletben?

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. § alapján a vendéglátó üzletben a vendég csak annyi ideig tartózkodhat, ameddig a megrendelt/megvásárolt étel kiadása és elszállítása igénybe vesz.

Kivétel: a szálloda éttermében a szállóvendég tartózkodhat, étellel, itallal kiszolgálható. Tekintettel arra, hogy a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletet, így a szállóvendég a szálloda éttermében bárjában stb. bármeddig tartózkodhat, pontosabban az étterem stb. a szállóvendég részére bármeddig nyitva tarthat.

14. Megengedett a szállodában való tartózkodás?

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása, valamint a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.

A szálloda joga és egyben kötelessége, hogy meggyőződjön a vendég üzleti/gazdasági/oktatási céljának valódiságáról. Ennek érdekében a szálloda köteles felkérni a vendéget, hogy megfelelő irattal igazolja állítását.

15.  Mit kell tudni a maszkviselés szabályairól?

A szálloda éttermében bárjában, kávézójában az itt dolgozók és a vendégek is kötelesek maszkot viselni.

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) h) pont megfogalmazása értelmében a vendég mindaddig köteles az étteremben stb. maszkot viselni, amíg ott tartózkodik. Értelemszerű, hogy az evés és az ivás alatt nem kell maszkot viselnie.

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) b) pontja értelmében nyilvános helyen is kötelező a maszk viselése. A kormányrendelet 24. § c) pontja szerint nyilvános hely: „a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely”. Ebből adódóan például a szálloda lobbija és minden olyan helyisége, területe, ahová bárki bemehet az nyilvános helynek minősül.

A szálloda nyilvános helynek minősülő területén a vendég köteles maszkot viselni.

A szálloda munkavállalói is kötelesek a szálloda nyilvános helynek minősölő területén maszkot viselni.

16. Használható a szálloda wellness részlege?

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdései alapján a szálloda fitnesztermét, wellness részlegét, fürdőjét sem külsős, sem szállóvendég nem látogathatja, ezeket a szálloda köteles zárva tartani.

17. A kormányrendelet megszegése esetén milyen szankciók szabhatók ki?

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet előírásainak betartatásáról az étterem/szálloda üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A kormányrendelet előírásainak megszegése esetén a rendőrség:

- figyelmeztethet,
- 100 000 Ft tól 1 000 00 0 Ft i g terjedő pénzbírságot szabhat ki, illetve
- 1 naptól 1 évig terjedő időtartamra bezárathatja az éttermet, szállodát.

A rendőrség az előbb felsorolt szankciók közül bármelyiket alkalmazhatja külön is és együttesen is.

A rendőrség határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban bíróság előtt megtámadható.

18. Mire érdemes figyelni ha valaki önként vállalja a szállodája működésének átmeneti szüneteltetését?

Jelezzék az Artisjus felé, mert a bejelentés napjától szünetel a jogdíjfizetési kötelezettség. Részletes tájékoztató itt.

Vagyonvédelmi okokból javasoljuk, hogy a szálloda területén állandó felügyeletet biztosítsanak.

A PMS szolgáltatóval egyeztessenek az esetleges kedvezményekről, könnyítésről.

19. Lemondás esetén hogyan utalható vissza a vendégnek a SZÉP kártyáról befizetett előleg?

A befizetett összeget a SZÉP kártyára szükséges visszautalni, hogy ne legyen forintosítás és a bank a szálláshely bankszámlájára fogja jóváírni a 3,6% jutalékot.

 

1. Milyen tünetekkel jár a koronavírus?

· Láz, fáradtság, száraz köhögés

· Esetleg orrfolyás, orrdugulás, torokfájás, hasmenés

· Az idősebb embereknél, akik egészségügyi problémákkal küzdenek, mint például magas vérnyomás, szív probléma, cukorbetegség, magasabb a kockázata, hogy a koronavírus fertőzés során súlyos betegség alakul ki.

 

 

2. Mit kell tennem, ha fertőzött vagy fertőzésgyanús vendéget észlelek a szállodában?

· A szállodának haladéktalanul értesítenie kell a kormányhivatalt, vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központot, vagy a polgármestert/jegyzőt. Bármelyiknek küldhet értesítést, jó, ha ez írásban, pl. e-mailben történik, hogy bizonyítani lehessen, hogy a szálloda valóban azonnal értesítette a hatóságot.

· A fertőzött vagy fertőzésgyanús vendéget a hatóság köteles elkülöníteni, ami a szállodából történő elszállítását jelenti. A beteggel érintkezett munkavállalókat megfigyelés alá helyezik, és a hatóság ezen munkavállalókat eltiltja a munkavégzéstől. Ezután az egészségügyi szolgálat folyamatos ellenőrzést tart majd a szállodában és fertőtlenít.

 

3. Ki rendelheti el a karantént?

· A szálloda zárlat alá helyezését a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az ezekben megnevezett hatóságok szervezetek rendelhetik el. Ez lehet a főpolgármester, a polgármester, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a területi védelmi bizottságok.

 

4. Megtérítik a karantén során felmerült kiadásokat?

· Igen, ha a szállodát karantén alá helyezik, akkor a szálloda a határozatot kiadó hatóság utasításai szerint köteles eljárni, a karantén miatt felmerült kiadásainak megtérítését követelheti a költségvetésből úgy, hogy a kiadások számláit benyújtja a polgármesternek/főpolgármesternek vagy a megyei védelmi bizottságnak.

 

5. Milyen korlátozás vonatkozik a rendezvényekre?

· „Zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége” (41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny 2020. évi 40. szám)

 

6. A rendezvényekre vonatkozó korlátozás miatt a megrendelő, rendezvényszervező hogyan mentesülhet a kötbérfizetési kötelezettség alól?

· A kötelezett (megrendelő, rendezvényszervező) mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha kimenti magát (Ptk. 6:186. § (1) bekezdése).

A március 11-én hatályba lépett kormányrendelet egyértelmű tiltás, és ez "vis maior". Azonban a megrendelő erről késedelem nélkül köteles értesíteni a szállodát (a Ptk. 6:179. § (2) bekezdése alapján). Ha a megrendelő elmulasztja ezt az értesítési kötelezettségét, akkor az értesítés elmulasztásából eredő kárt köteles megtéríteni.

Az, hogy mit jelent a késedelem nélkül, azt szállodánként, rendezvényenként kell vizsgálni.

 

7. Ha a szálloda szerződése tartalmazza a vis maior esetet, akkor miként kell eljárni a rendezvényekre vonatkozó korlátozás után?

· Amennyiben a szálloda szerződése tartalmazza a vis maior esetet, akkor az a mérvadó. Például: ha le van írva, hogy vis maior esetben, amennyiben a szálloda önhibáján kívül nem tudja megrendezni a rendezvényt a szervező a szerződéses díj 30%-át köteles fizetni, akkor az az összeg jár a hotelnek. Ha nincsen ez a szerződésben rögzítve, akkor sajnos a teljes összegtől elesik a szálloda, és a befizetett előleget is szükséges visszautalni a partnernek.

 

8. A rendezvényekre hivatkozó korlátozás az éttermekben étkező vendégekre is vonatkozik?

· Miután a rendelet meghatározott tiltás a rendezvényekre vonatkozik, a rendezvény definíciója viszont nem fedi a normál, hagyományos éttermi szolgáltatásra, ezért szakjogászunk véleménye szerint a szálloda éttermében étkező vendégekre a rendeletben megfogalmazott tiltás nem vonatkozik, azaz az étterem üzemeltetését nem kell fel felfüggeszteni. Ez vonatkozik a bárra, cukrászdára is. Viszont, ha egy megszervezett gálavacsora van az étteremben, arra már vonatkozik a tiltás.

 

 

9. A szálloda bezárása esetén mi történik a befizetett előlegekkel, voucherekkel?

· Ha a szálloda saját maga dönt a bezárásról, akkor az a vendéggel szemben szerződésszegésnek minősül és nem csak az előleg jár vissza, hanem a vendég/megrendelő kártérítést is követelhet.

· A magyar polgári jog nincs felkészülve arra a helyzetre, ami most kialakult. A szakjogász véleménye szerint a szálloda minden esetben próbáljon megegyezésre törekedni.

 

Bezárás helyett működés felfüggesztést javaslunk, ha szükséges.

10. A szállodai éttermek sem lehetnek nyitva 15 óra után?

· Bár a kormányrendelet szövegezése pontatlan, a jogalkotó szándéka egyértelmű: a vendéglátó üzlet kategóriába a szállodai étterem is beletartozik.

Foglaljon szobát tagszállodáinkban!

Tovább

462

Szálloda

40.494

Szállodai szoba